ENDO18

XXVI Sympozjum
Sekcji Endourologii i ESWL
Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Bydgoszcz
13-14 kwietnia 2018

ZAPISZ SIĘ

FORMULARZ REJESTRACJI I ZAKWATEROWANIA

Zgody

MIEJSCE PRACY

Przynależność do PTU

Przynależność do SAU

Wezmę udział w uroczystym otwarciu Sympozjum

Zgłaszam udział osoby towarzyszącej w uroczystym otwarciu Sympozjum

Zamawiam zakwaterowanie

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY


UWAGI