ENDO18

XXVI Sympozjum
Sekcji Endourologii i ESWL
Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Bydgoszcz
13-14 kwietnia 2018

ZAPISZ SIĘ

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy!

W imieniu Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXVI Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU, które odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2018 roku w Bydgoszczy.

Głównym tematem Sympozjum będzie kamica układu moczowego, a w zasadzie minimalnie inwazyjne techniki usuwania złogów z układu kielichowo-miedniczkowego.

W pierwszym dniu Sympozjum odbędzie się sesja Live surgery, w czasie której przeprowadzone zostaną transmisje z sali operacyjnej zabiegów PCNL i RIRS. Interaktywna łączność z operatorami umożliwi zadawanie pytań i komentowanie na bieżąco najciekawszych etapów zabiegów.

Tego samego dnia, w czasie sesji międzynarodowej, goście z Europejskiego Towarzystwa Urologicznego przedstawią systemy szkolenia endourologii w Europie. Wspólnie z Nimi zastanowimy się, gdzie i jak można podnosić swoje umiejętności w zakresie technik endoskopowych. Porozmawiamy też o tym, w jaki sposób Sekcja Endourologii i ESWL PTU mogłaby aktywnie włączyć się w europejski system szkolenia praktycznego urologów. Jest to niezwykle istotne zagadnienie nie tylko dla rezydentów, ale także dla specjalistów w dziedzinie urologii. Rozwój nowoczesnych technik małoinwazyjnych RIRS, mini PCNL, tubeless PCNL każe bowiem wszystkim operatorom poszerzać swoje umiejętności.

Podobnie jak w zeszłym roku, sesje naukowe drugiego dnia Sympozjum odbędą się w konwencji semi-live. Eksperci zaprezentują w formie prezentacji wideo (How I do it? ) kluczowe etapy zabiegów: PCNL, URS oraz RIRS. Poszczególne wystąpienia zostaną opatrzone komentarzem uzasadniającym wybór sposobu postępowania, dobór odpowiedniej techniki, jej możliwości i ograniczenia. Podstawą do dyskusji będą krótkie filmy przygotowane przez prelegentów i ukazujące wykonywane przez nich operacje. Mam nadzieję, że tak przygotowane sesje, których celem jest zademonstrowanie różnorodności stosowanych technik i ich modyfikacji, okażą się ciekawym doświadczeniem i niepowtarzalną okazją do poszerzenia wiedzy na temat technik operacyjnych.

Ideą, która przyświeca Sekcji Endourologii i ESWL PTU, jest nie tylko propagowanie nowoczesnych technik małoinwazyjnych, ale również tworzenie systemów ich nauczania. Dlatego w czasie Sympozjum przeprowadzimy warsztaty na specjalnych trenażerach endoskopowych własnego pomysłu oraz dostarczonych przez naszych kolegów z EAU.

Do zobaczenia w Bydgoszczy!

Dr med. Piotr Jarzemski
Przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL
Polskiego Towarzystwa Urologicznego

OFERTA DLA UCZESTNIKÓW

TABELA OPŁAT

Wysokość opłat jest uzależniona od przynależności do Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz terminu dokonania wpłaty.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO (brutto) do 10.03.2018 od 11.03.2018 do 10.04.2018 od 11.04.2018

Opłata rejestracyjna

Lekarz, członek PTU

300,00 zł

400,00 zł

450,00 zł

Lekarz, członek Sekcji Adeptów Urologii

200,00 zł

250,00 zł

Osoba niebędąca członkiem PTU, w tym przedstawiciel firmy

400,00 zł

450,00 zł

Uroczyste otwarcie Sympozjum / Kolacja

Uczestnik

150,00 zł

200,00 zł

OPŁATA REJESTRACYJNA ZAWIERA:

udział w warsztatach i sesjach programowych

przerwy kawowe w dniach 13 i 14 kwietnia 2018

lunch w dniu 14 kwietnia 2018

certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Sympozjum

materiały konferencyjne

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO PTU O NUMERZE:
76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz skróconą nazwę Sympozjum (np. Jan Kowalski – udział w Sympozjum ENDO2018)

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy Sympozjum mogą dokonać rezerwacji miejsc hotelowych przez stronę internetową Wydarzenia. W najbliższym sąsiedztwie miejsca obrad znajdują się następujące hotele:

Mercure Sepia (4*, ul. Marszałka Focha 20) CENA ZA 1 DOBĘ

Cena brutto za pokój 1-osobowy ze śniadaniem

340,00 zł

Cena brutto za pokój 2-osobowy ze śniadaniami

390,00 zł

Holiday Inn (4*, ul. Grodzka 36) CENA ZA 1 DOBĘ

Cena brutto za pokój 1-osobowy ze śniadaniem

290,00 zł

Cena brutto za pokój 2-osobowy ze śniadaniami

350,00 zł

Liczba pokoi jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

MIEJSCE OBRAD

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela (ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz)

Centrum Kongresowe „Opera Nova” (ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz)

ZGODNOŚĆ Z KODEKSEM PRZEJRZYSTOŚCI (INFARMA)

  1. Polskie Towarzystwo Urologiczne, wychodząc naprzeciw firmom zrzeszonym w INFARMIE, oświadcza, że z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpi do INFARMY o wydanie certyfikatu (tzw. certyfikacja wydarzeń naukowych online).
  2. Wszyscy uczestnicy Kongresu otrzymają identyfikatory. Ich wzory graficzne będą uzależnione od statusu uczestnika (identyfikator dla osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących obrót produktami leczniczymi będzie się różnił od identyfikatorów pozostałych uczestników, np. przedstawicieli firm, osób towarzyszących).
  3. Organizator Kongresu prześle przed Kongresem wzory identyfikatorów do firm zrzeszonych w INFARMIE.
  4. PTU jako beneficjent środków finansowych przekazanych przez firmy zrzeszone w INFARMIE, wyraża zgodę na publikację danych o transferze środków finansowych.
  5. PTU oświadcza, że środki przekazane przez Firmy będące członkami INFARMY nie zostaną wykorzystane na pozamerytoryczne elementy programu.

PROGRAM

PROGRAM NAUKOWY

KAMICA UKŁADU MOCZOWEGO

Piątek, 13 kwietnia 2018

13:00 – 14:00

PRZYJAZD UCZESTNIKÓW I REJESTRACJA

14:00 – 16:30

SESJA LIVE SURGERY


TRANSMISJA ZABIEGÓW: PCNL, RIRS


Miejsce: Sala konferencyjna Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy (ul. Ujejskiego 75)


Prowadzenie: dr med. Piotr Jarzemski, dr med. Sławomir Listopadzki

Operatorzy:

RIRS

  • dr Marek Zawadzki, Szpital Świętej Anny w Piasecznie
  • dr med. Ewa Bres-Niewada, Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Szpital Świętej Anny w Piasecznie

PCNL

  • dr Piotr Słupski, Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej Onkologicznej, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

17:00 – 18:00

SESJA MIĘDZYNARODOWA


Miejsce: Centrum Kongresowe „Opera Nova” (ul. Marszałka Focha 5)


Prowadzenie: dr hab. med. Artur A. Antoniewicz, dr med. Roman Sosnowski

17:00 – 17:15

How the residents could be trained by EAU in endourology?
dr Bhaskar Somani, MRCS, FEBU

17:15 – 17:30

How the residents are being trained in their national systems and how they could be trained further in Europe or around the world after their residency?
dr Panagiotis Kallidonis, MD, MSc, PhD, FEBU

17:30 – 17:45

The real-life endourological training in Poland
dr Bartosz Brzoszczyk

17:45 – 18:00

Endoscopic Stone Treatment (EST), Hands-on-Training (HOT) in Bydgoszcz
dr Bhaskar Somani, MRCS, FEBU

18:30 – 19:30

UROCZYSTE OTWARCIE SYMPOZJUM


Wystąpienie Prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Wystąpienie Przewodniczącego Sekcji Endourologii i ESWL
Wręczenie nagrody „Kamień Milowy w leczeniu kamicy układu moczowego”

19:30 – 21:00

Kolacja


Sobota, 14 kwietnia 2018

09:00 – 10:00

SESJA PROGRAMOWA


Prowadzenie: dr hab. med. Marcin Matuszewski

09:30 – 09:45

Diagnostyka kamicy układu moczowego. Leczenie zachowawcze kamicy (medical expulsive therapy, MET)
dr Piotr Piasecki

09:45 – 10:00

ESWL
dr Jacek Szyperski

10:00 – 12:00

SESJA SEMI-LIVE - PCNL


Prowadzenie: dr med. Piotr Jarzemski

Panel ekspertów: dr med. Piotr Bryniarski, dr med. Adam Gołąb, prof. dr hab. med. Marcin Słojewski, dr Andrzej Haliński, dr Ryszard Herbeć, dr med. Grzegorz Prokopowicz, dr med. Andrzej Potyka, dr med. Sławomir Listopadzki, dr Jacek Kabziński

10:00 – 10:05

Technika PCNL, przegląd literatury (EAU Guidelines)
dr Bartosz Brzoszczyk

10:05 – 10:15

Przygotowanie, ułożenie, znieczulenie pacjenta. Zdjęcia - dyskusja ekspertów

10:15 – 10:30

Technika nakłucia nerki. Prezentacja materiałów wideo z poszczególnych ośrodków. Dyskusja ekspertów

10:30 – 10:45

Technika wytworzenia kanału (mini/maxi). Prezentacja materiałów wideo z poszczególnych ośrodków. Dyskusja ekspertów

10:45 – 11:00

Technika fragmentacji i usuwania złogów. Prezentacja materiałów wideo z poszczególnych ośrodków. Dyskusja ekspertów

11:00 – 11:15

Technika zakończenia zabiegu. Tubeless? Prezentacja materiałów wideo z poszczególnych ośrodków. Dyskusja ekspertów

11:15 – 11:30

Powikłania – kiedy odstępujemy od zabiegu, względnie przerywamy go
dr med. Piotr Jarzemski

11:30 – 12:00

Podsumowanie
dr med. Piotr Jarzemski

12:00 – 12:30

Przerwa na kawę


12:30 – 14:00

SESJA SEMI-LIVE - URS


Prowadzenie: dr hab. med. Artur A. Antoniewicz

Panel ekspertów: dr Marianne Brehmer, dr med. Krzysztof Szkarłat, dr med. Maciej Szwedowski, dr med. Stanisław Wroński

12:30 – 12:35

Technika URS, przegląd literatury (EAU Guidelines)
Dr Marcin Jarzemski

12:35 – 12:45

Przygotowanie, ułożenie i znieczulenie pacjenta. Zdjęcia

12:45 – 13:00

Wprowadzenie ureterorenoskopu, dotarcie do złogu. Prezentacja materiałów wideo z poszczególnych ośrodków. Dyskusja ekspertów

13:00 – 13:15

Fragmentacja i usuwanie złogów. Prezentacja materiałów wideo z poszczególnych ośrodków. Dyskusja ekspertów

13:15 – 13:30

Górny i dolny odcinek moczowodu – różnice w postępowaniu. Dyskusja ekspertów

13:30 – 13:45

Zakończenie zabiegu, wskazania do pozostawienia cewnika, stentu D-J. Prezentacja materiałów wideo z poszczególnych ośrodków. Dyskusja ekspertów

13:45 – 14:00

Powikłania
dr hab. med. Artur A. Antoniewicz

14:00 – 15:00

Przerwa na obiad


15:00 – 17:00

SESJA SEMI-LIVE: RIRS


Prowadzenie: dr Marek Zawadzki

Panel ekspertów: dr med. Ewa Bres-Niewada, dr Rafał Olejnik, dr Marcin Popiołek, dr med. Grzegorz Prokopowicz

15:00 – 15:15

Technika RIRS – przegląd literatury
dr Przemysław Zugaj

15:15 – 15:30

Przygotowanie, ułożenie i znieczulenie pacjenta. Zdjęcia

15:30 – 15:45

Technika wprowadzania ureterofiberoskopu, dotarcie do złogu. Prezentacja materiałów wideo z poszczególnych ośrodków. Dyskusja ekspertów

15:45 – 16:00

Technika fragmentacji/rozkruszania i usuwania złogu z moczowodu. Prezentacja materiałów wideo z poszczególnych ośrodków. Dyskusja ekspertów

16:00 – 16:15

Technika fragmentacji/rozkruszania i usuwania złogu z nerki. Prezentacja materiałów wideo z poszczególnych ośrodków. Dyskusja ekspertów

16:15 – 16:30

Technika fragmentacji/rozkruszania i usuwania złogów mnogich lub olbrzymich z nerki. Prezentacja materiałów wideo z poszczególnych ośrodków. Dyskusja ekspertów

16:30 – 16:45

Zakończenie zabiegu, wskazania do pozostawienia cewnika, stentu D-J. Prezentacja materiałów wideo z poszczególnych ośrodków. Dyskusja ekspertów

16:45 – 17:00

Powikłania – kiedy odstępujemy od zabiegu, względnie przerywamy go
dr Marek Zawadzki

17:00 – 17:15

Podsumowanie i zakończenie obrad
dr med. Piotr Jarzemski


XXVI Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU

    BYDGOSZCZ    13-14 KWIETNIA 2018